tfionline Sign in

Noiembrie 22, 2012

„Până la bătrâneţea voastră Eu voi fi Acelaşi"

 

O compilaţie de versete biblice şi promisiuni de la Iisus despre bătrâneţe şi faptul că Domnul se îngrijeşte şi dă cele necesare

*

Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.1

*

Până la bătrâneţea voastră Eu voi fi Acelaşi, până la cărunteţele voastre vă voi sprijini. V-am purtat şi tot vreau să vă mai port, să vă sprijinesc şi să vă mântuiesc.2

*

Fiindcă Mă iubeşte - zice Domnul - de aceea îl voi izbăvi; îl voi ocroti, căci cunoaşte Numele Meu.

Când Mă va chema, îi voi răspunde; voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi şi-l voi proslăvi.

Îl voi sătura cu viaţă lungă şi-i voi arăta mântuirea Mea.3

*

Prin mine ţi se vor înmulţi zilele şi ţi se vor mări anii vieţii tale.4

*

Perii albi sunt o cunună de cinste, ea se găseşte pe calea neprihănirii.5

*

Căci zilele poporului Meu vor fi ca zilele copacilor şi aleşii Mei se vor bucura de lucrul mâinilor lor.6

*

Iubind pe Domnul, Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui şi lipindu-te de El: căci de aceasta atârnă viaţa ta şi lungimea zilelor tale.7

*

Cei ce caută pe Domnul nu duc lipsă de nici un bine.8

*

Fii o stâncă de adăpost pentru mine, unde să pot fugi totdeauna! Tu ai hotărât să mă scapi, căci Tu eşti stânca şi cetăţuia mea.

Căci Tu eşti nădejdea mea, Doamne, Dumnezeule! În Tine mă încred din tinereţea mea.

Pe Tine mă sprijin, din pântecele mamei mele. Tu eşti Binefăcătorul meu încă din pântecele mamei; pe Tine Te laud fără încetare.

Să mi se umple gura de laudele Tale şi-n fiecare zi să Te slăvească!

Nu mă lepăda la vremea bătrâneţii; când mi se duc puterile, nu mă părăsi!

Dumnezeule, nu Te depărta de mine! Dumnezeule, vino degrabă în ajutorul meu!

Şi eu voi nădăjdui pururea, Te voi lăuda tot mai mult.

Gura mea va vesti, zi de zi, dreptatea şi mântuirea Ta, căci nu-i cunosc marginile.

Dumnezeule, Tu m-ai învăţat din tinereţe şi până acum eu vestesc minunile Tale.

Nu mă părăsi, Dumnezeule, chiar la bătrâneţe cărunte, ca să vestesc tăria Ta neamului de acum şi puterea Ta neamului de oameni care va veni!

Când Te voi lăuda, voi fi cu bucuria pe buze, cu bucuria în sufletul pe care mi l-ai izbăvit.9

*

El dă tărie celui obosit şi măreşte puterea celui ce cade în leşin.10

*

Soarta mea este în mâna Ta.11

*

Iată, Dumnezeul acesta este Dumnezeul nostru în veci de veci; El va fi călăuza noastră până la moarte.12

*

Puterea ta să ţină cât zilele tale!13

*

Binecuvântează, suflete, pe Domnul şi tot ce este în mine să binecuvânteze Numele Lui cel Sfânt!

Binecuvântează, suflete, pe Domnul şi nu uita nici una din binefacerile Lui!

El îţi iartă toate fărădelegile tale El îţi vindecă toate bolile tale;

El îţi izbăveşte viaţa din groapă, El te încununează cu bunătate şi îndurare;

El îţi satură de bunătăţi bătrâneţea şi te face să întinereşti iarăşi ca vulturul.14

*

Copiii copiilor sunt cununa bătrânilor şi părinţii sunt slava copiilor lor.15

*

Frumos este să lăudăm pe Domnul şi să mărim Numele Tău, Prea Înalte,

Să vestim dimineaţa bunătatea Ta şi noaptea credincioşia Ta,

Căci Tu mă înveseleşti cu lucrările Tale, Doamne, şi eu cânt de veselie când văd lucrarea mâinilor Tale.

Cât de mari sunt lucrările Tale, Doamne şi cât de adânci sunt gândurile Tale!

Cel fără prihană înverzeşte ca finicul şi creşte ca cedrul din Liban.

Cei sădiţi în Casa Domnului înverzesc în curţile Dumnezeului nostru.

Ei aduc roade şi la bătrâneţe sunt plini de suc şi verzi,

Ca să arate că Domnul este drept, El Stânca mea, în care nu este nelegiuire.16

*

Eu văd gândurile şi intenţiile inimii. Eu am fost mereu cu tine, având grijă de tine şi călăuzindu-te pe calea pe care ar fi trebuit să mergi. Dragostea Mea pentru tine este aceeaşi şi astăzi aşa cum a fost şi ieri şi cum va fi pentru totdeauna – şi nu se va schimba niciodată. Este factorul constant, neschimbat şi neclintit – factorul Dumnezeu – pe care poţi depinde, atât acum cât şi în zilele ce vor urma.17

*

Cei care M-au urmat ca discipoli, mergând în toată lumea şi predicând Evanghelia la orice făptură, sacrificându-şi în fiecare zi vieţile şi slujindu-Mi Mie, ei ar trebui să se bucure.  Voi ar trebui să ştiţi că aţi influenţat sute de oameni – chiar mii – spre bine, dar nu numai atât, aţi şi câştigat o răsplată mare în ceruri – o răsplată ce nu se va deteriora cu trecerea timpului ci va rămâne pentru eternitate.18

*

Promisiunile Mele nu sunt limitate de vârstă. Eu te voi ţine, îţi voi da cele necesare şi te voi proteja până în ziua când te voi chema acasă ca să fii cu Mine, indiferent de împrejurările sau de condiţiile în care te-ai afla, tot aşa cum am făcut şi în trecut pentru toţi cei care şi-au dedicat viaţa Mie şi serviciului Meu.19

*

Eu voi face orice este necesar şi voi folosi orice metode Îmi sunt disponibile ca să Mă îngrijesc de tine iar tu nu vei fi lăsat fără alinare sau îngrijire.20

*

Uită-te la toţi oamenii Mei măreţi de-a lungul veacurilor. Mulţi dintre ei au realizat mai multe pentru Mine şi pentru Împărăţia Mea şi au fost mai productivi în anii din urmă ai vieţii lor decât la început. Aşa ar putea fi şi cu tine.21

*

Pe Mine Mă slujeşti, iar Eu sunt cel responsabil să am grijă de tine, să-ţi dau cele necesare şi să te ajut în orice situaţie te-ai afla. Orice altceva poate să vină şi să treacă – însă nimic nu schimbă sau nu influenţează capacitatea Mea de a Mă îngriji de tine, sau informarea Mea în ceea ce priveşte nevoie tale individuale. Ceea ce dăruieşti Eu îţi voi da înapoi. Dacă ai încredere în Mine pentru ceva Eu ţi-l voi da într-un fel sau altul.22

*

Nimic nu împiedecă pe Domnul să dea izbăvire printr-un număr mic ca şi printr-un număr mare.23 Eu sunt Domnul. Eu sunt Salvatorul tău. Eu sunt Soţul tău şi Cel care îţi dă cele necesare.24

*

Puneţi încrederea şi speranţa acolo unde trebuie – cu hotărâre pe Mine şi pe călăuzirea Mea în viaţa ta, pe puterea Mea pentru ceea ce îţi cer, pentru că Eu îţi voi suplini cele necesare când te călăuzesc să îţi asumi anumite riscuri. Eu sunt dedicat ţie şi asta este cel mai important de ştiut. Poţi conta pe asta.25

*

Restul poate să vină şi să treacă şi să se schimbe, însă grija Mea pentru tine, promisiunile Mele pentru tine, vor dura mai mult decât toate celelalte. Firea Mea, bunătatea Mea şi grija Mea nu sunt limitate de timp sau de împrejurări. Ele le întrec pe toate.26

*

Puneţi credinţa şi încrederea în Mine şi să ştii că aşa cum Mi-ai dat tu Mie şi Eu îţi voi da ţie. Aşa cum Mi-ai slujit şi Eu îţi voi sluji. Poate că nu o voi face aşa cum ai anticipat, cum ai sperat sau cum ţi-ai plănuit tu să fie, însă nu voi da greş. Eu Mă ţin de cuvânt.27

 

 

 

1 1 Corinteni 2:9.

2 Isaia 46:4.

3 Psalmul 91:14-16.

4 Proverbe 9:11.

5 Proverbe 16:31.

6 Isaia 65:22.

7 Deuteronom 30:20.

8 Psalmul 34:10.

9 Psalmul 71:3, 5-6, 8-9, 12, 14-15, 17-18, 23.

10 Isaia 40:29.

11 Psalmul 31:15.

12 Psalmul 48:14.

13 Deuteronom 33:25.

14 Psalmul 103:1-5.

15 Proverbe 17:6.

16 Psalmul 92:1-2, 4-5, 12-15.

17 Publicat iniţial în martie 2010; actualizat.

18 Publicat iniţial în martie 2010; actualizat.

19 Publicat iniţial în martie 2010; actualizat.

20 Publicat iniţial în martie 2010; actualizat.

21 Publicat iniţial în martie 2010; actualizat.

22 Publicat iniţial în martie 2010; actualizat.

23 1 Samuel 14:6.

24 Publicat iniţial în martie 2010; actualizat.

25 Publicat iniţial în martie 2010; actualizat.

26 Publicat iniţial în martie 2010; actualizat.

27 Publicat iniţial în martie 2010; actualizat.